Reálné zemědělstvía vše kolem něj

Pivní a vinařská turistika v České republice

Publikováno 21.04.2015 v 17:46 v kategorii Všemožné články, přečteno: 65x

Pivní a vinařská turistika v České republice

Pivní a vinařská turistika v České republice je turistika zaměřena na zážitkovú gastronomii v oblasti vinařství a pivařství.

Mezi formy zážitkového cestovního ruchu lze zařadit i gastronomický cestovní ruch včetně jeho podmnožin, vinařského a pivního cestovního ruchu.

Pivní turistika

Pivní turistika je forma cestovního ruchu, která může být definována jako návštěva pivovarů, pivních festivalů, na kterých se ochutnává pivo, a ostatních aktivit spjatých s pivem. Tato forma je úzce svázána i s pěší turistikou, cykloturistikou nebo návštěvou měst a jejich historických památek. Primárním motivem účastníků pivního cestovního ruchu jsou zážitky, jako jsou exkurze pivovarů spojené s poznáváním výroby piva, ochutnávkami piva, atmosférou pivních krčem nebo kulturními akcemi, které pivovary pořádají. Pivovary nabízejí nejen prohlídku výrobního provozu, ochutnávku a prodej sortimentu piv, ale provozují pro své návštěvníky irestaurace s ubytováním.

Vinařská turistika

Vinařská turistika je forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni poznáváním způsobu pěstování vína v tradičních vinařských oblastech, ochutnávkami vín, procítěním atmosféry vinařských sklípků, vináren, vinoték a nákupem archivních i nových vín.

Externí odkazy