Reálné zemědělstvía vše kolem něj

Mattoni

Publikováno 15.12.2014 v 17:50 v kategorii Zemědělské výrobky potraviny, přečteno: 277x

Mattoni

Minerální voda Mattoni sport

Mattoni je česká minerální voda z obce Kyselka u Karlových Varů, která je hojně prodávána a oblíbena jako balená voda.

Historie firmy

Historie značky začala v roce 1864, kdy Heinrich Mattoni (1830–1910) převzal stáčírnu minerální vody v lázeňském městě Kyselce. Mattoni rozšířil provoz postavením moderní stáčecí linky a založil také distribuční síť k dodávkám vody lázeňským hostům v Kyselce, Karlových Varech a v celých Čechách.

V 80. letech devatenáctého století už patřila značka Mattoni k nejznámějším v Evropě.[zdroj?] V roce1910, kdy Mattoni zemřel, vyvážela továrna 10 milionů lahví do zahraničí.[zdroj?]

V současnosti vlastní ochrannou známku společnost Karlovarské Minerální Vody, největší výrobce minerálních a balených vod v České republice. Mattoni je dodávána přírodní, sycená, i v mnoha ochucených verzích. Majitelem ochranné známky je italská podnikatelská rodina, jež má sídlo v Praze.

Původní pramen Mattoni

Mattoni využívá přírodní pramen vznikající v krušnohorském krystaliniku, jenž vyvěrá na povrch nedaleko obce Kyselka. Chemicky se jedná o typ vody Na(Ca, Mg)-HCO3, který dosahuje mineralizacev rozmezí 1,6 až 1,7 g/l. Teplota vody v pramenu je 10 °C a na její využití se používají jímací vrty. Vydatnost pramene je přibližně 25 l/min..

Externí odkazy

);"">