Reálné zemědělstvía vše kolem něj

Krk (maso)

Publikováno 13.07.2012 v 16:29 v kategorii Zemědělské výrobky potraviny, přečteno: 191x

Hovězí maso
Krk (maso)
Schematické znázornění dílů hovězího masa - krk je pod číslem 1

Krk je na přední část jatečně opracovaného trupu. U skotu je ohraničený polovinou 3. a 5. krčního obratle, u ovcí zahrnuje 1. až 5. obratel.

Jedná se o méně kvalitní, prorostlou svalovinu se silnějšími svalovými vlákny, je vhodná k dušení nebo vaření.

Maso krku tvoří především m. semispinalis capitis, nejdelší krční sval m. longissimus cervicis, pilovitý sval m.serratus ventralis cervicis a dlouhý krční sval m. longus colli. U skotu o živé hmotnosti 500 kg činí hmotnost krku v jatečné půlce průměrně 7,8 kg.

U jatečných prasat se srovnatelná krajina těla nazývá krkovice.