Reálné zemědělstvía vše kolem něj

Keg

Publikováno 21.04.2015 v 17:23 v kategorii Všemožné články, přečteno: 143x

Keg

Řez Keg sudemKeg sudKeg sudy na paletěLinka na mytí Keg sudů

Keg je vratný sud, který je speciálně vyvinutý pro průmyslové plnění a sterilní skladování nápojů. Poprvé byl tento systém zaveden v roce 1964 ve Velké Británii. Sudy Keg se postupně široce prosadily v gastronomii. Také pro domácí použití jsou dostupné výčepní přístroje vhodné pro tyto sudy. Obvyklé velikosti Keg sudů jsou 15, 30 a 50 litrů.


Konstrukce a fungování

Keg sud je válcová nádoba z nerezové oceli. Horní i dolní dno je klenuté a sud je dole i nahoře opatřen lemem s prolisy umožňujícím stohování sudů. Moderní sudy jsou často opláštěné izolačním materiálem. To zaručuje delší zachování vychlazeného obsahu, ale vyžaduje i delší dobu k vychlazení. Uprostřed horního dna je ventil. Na ten se nasazuje odpovídající výčepní armatura, která přivádí hnací plyn (CO2 nebo dusík či směs obou plynů) z externího zásobníku. Hnacíplyn vytlačuje obsah sudu do výčepního zařízení. Výčepní armatura uzavírá Keg sud natolik těsně, že při správném stavu hadic a výčepní stolice (pípy) zůstává nápoj po celou cestu až do sklenice sterilní. Hnací plyn vytváří v Keg sudu přetlak, který jeho obsah při otevření výčepního kohoutu vytlačuje ze sudu. Po odstranění výčepní armatury uzavírá ventil sud vzduchotěsně, tím umožňuje skladování obsahu a brání jeho zvětrávání. V současnosti se v Česku používají dva hlavní druhy výčepních armatur: Armatura s plochým čepovacím fitinkem se na sud pouze nasune. Armatura s košíčkovým fitinkem se musí při nasazování na sud otáčet. Oba typy armatur mají dvě trubková vedení. Jedním se odvádí nápoj při čepování a čistící roztok při sanitaci u výrobce. Druhým vedením se při čepování přivádí hnací plyn a při sanitaci čistící roztok.

Čištění a plnění sudů

Mytí a plnění sudů probíhá u výrobce nápoje automatizovaně. Nejdříve se přetlakem vzduchu odstraní případné zbytky obsahu. Následuje omytí vnějšího povrchu sudu a napuštění horkého louhu. Po časové prodlevě nutné k působení louhu se louh vypustí a sud nasadí ventilem dolů na mycí hlavici. Postupně se vystřikuje vnitřek sudu horkou vodou, mycím prostředkem,desinfekcí. Mytí je ukončeno propláchnutím čistou pitnou vodou a vyprázdněním přetlakem sterilního CO2. Následně je sud přemístěn na plnící ventil, dotlakován na potřebný přetlak plynu a naplněn nápojem. Nápoje se plní do natlakovaného sudu, aby se zabránilo napěnění nápoje. Po naplnění se na ventil nasadí plastová krytka s údaji o obsahu v sudu. S naplněnými sudy se dále manipuluje převážně na paletách pomocí vysokozdvižných vozíků.

Odkazy

Literatura

Související články

Externí odkazy