Reálné zemědělstvía vše kolem něj

Hrudí

Publikováno 13.07.2012 v 16:35 v kategorii Zemědělské výrobky potraviny, přečteno: 194x

Hovězí maso
Hrudí

Schematické znázornění dílů hovězího masa - hrudí je pod číslem 3


Hrudí je část přední čtvrtě jatečně opracované půlky jatečného skotu, telat a koní. Z hlediska kuchyňské úpravy masa patří mezi přední maso s kostmi.

Kostní podklad je tvořený polovinou hrudní kosti a hrudními částmi pravých žeber, včetně chrupavek. Maso je tvořeno svalovinou trupu, hlavně šikmým hrudním svalem (m. transversus thoracis), šikmým a přímým břišním svalem (m. obliquus externus abdominis, m. rectus abdominis) a kožním svalem (m. cutaneus trunci). Mezi další, méně významné svaly patří také svaly mezižeberní, přímý sval hrudní a bránice. U skotu o živé hmotnosti 500 kg činí hmotnost hrudní v jatečné půlce průměrně 2,8 kg.